MEB Görevde Yükselme Deneme

2018 MEB (GYS) Görevde Yükselme Deneme

2018 MEB (GYS) Görevde Yükselme Deneme

2018 MEB (GYS) Görevde Yükselme Denemelerini aşağıdaki bağlantıya tıklayıp çözebilirsiniz.

MEB Görevde Yükselme Denemeleri

35395 Soru: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı test çöz
 3911 Soru: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı I test çöz
 8477 Soru: 60 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları test çöz
19590 Soru: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı test çöz
18080 Soru: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II test çöz
12794 Soru: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS test çöz
 11710 Soru: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II  test çöz
15795 Soru: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III test çöz
 9565 Soru: 60 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018 test çöz
35869 Soru: 13 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test test çöz
 6230 Soru: 14 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test  test çöz
 7990 Soru: 14 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri) test çöz
 3289 Soru: 14 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test test çöz
50146 Soru: 14 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı  test çöz
 3226 Soru: 30 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı I test çöz
 11959 Soru: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II test çöz
 6282 Soru: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III test çöz
 3283 Soru: 10 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV test çöz
 2734 Soru: 15 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı V test çöz
 11773 Soru: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla) test çöz
 6864 Soru: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2) test çöz
17830 Soru: 16 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test test çöz
21863 Soru: 18 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test test çöz
20162 Soru: 15 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı test çöz
 690 Soru: 18 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1 test çöz
 8103 Soru: 23 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2 test çöz
 7175 Soru: 8 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 3 test çöz
 7802 Soru: 12 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4 test çöz
 8721 Soru: 11 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 5 test çöz
10090 Soru: 11 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları test çöz
 9000 Soru: 25 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular test çöz
 984 Soru: 12 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test test çöz
 4503 Soru: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 1 test çöz
 5045 Soru: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test 2 test çöz
 9587 Soru: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı test çöz
16098 Soru: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2 test çöz
 5437 Soru: 15 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3 test çöz
 5143 Soru: 12 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3 test çöz
 5896 Soru: 27 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV test çöz
 4363 Soru: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III test çöz
 4858 Soru: 12 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II test çöz
21387 Soru: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı test çöz
34699 Soru: 15 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı test çöz
 5905 Soru: 13 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II test çöz
13456 Soru: 10 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı test çöz
 5105 Soru: 15 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II test çöz
12768 Soru: 14 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı test çöz
 3293 Soru: 14 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı II test çöz
13226 Soru: 27 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test test çöz
 2982 Soru: 12 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Test 1 test çöz
 3366 Soru: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Deneme Sınavı test çöz
 9230 Soru: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II test çöz
 8809 Soru: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST test çöz
10879 Soru: 6 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular test çöz
 11758 Soru: 15 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı test çöz
 4875 Soru: 25 Genel Kültür Deneme Sınavı test çöz
 3217 Soru: 20 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları test çöz
 44 Soru: 20 Genel Kültür Deneme Sınavı I test çöz
 2297 Soru: 14 Protokol Kuralları Deneme Sınavı II test çöz
 11753 Soru: 15 Protokol Kuralları Deneme Sınavı test çöz
 17170 Soru: 15 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı test çöz
 844 Soru: 10 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test test çöz
 5679 Soru: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı test çöz
 2757 Soru: 10 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı test çöz
 2695 Soru: 13 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2 test çöz
 4138 Soru: 14 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3 test çöz
 6229 Soru: 15 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı test çöz
 743 Soru: 14 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Test test çöz
 15619 Soru: 15 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı test çöz
 877 Soru: 14 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Test test çöz
20986 Soru: 15 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı test çöz
 1013 Soru: 14 Yönetimde Etik Deneme Sınavı II test çöz
10345 Soru: 15 Yönetimde Etik Deneme Sınavı test çöz
 2950 Soru: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi test çöz
 2469 Soru: 8 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2 test çöz
 1923 Soru: 10 T.C Anayasa Test Soruları VII test çöz
 6693 Soru: 10 T.C Anayasa Test Soruları VI test çöz
 4635 Soru: 10 T.C Anayasa Test Soruları V test çöz
 4345 Soru: 10 T.C Anayasa Test Soruları IV test çöz
 5953 Soru: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III test çöz
 8283 Soru: 10 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri) test çöz
 5837 Soru: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II test çöz
 5246 Soru: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı test çöz
 8973 Soru: 10 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)  test çöz
 6402 Soru: 15 T.C. Anayasası Deneme Sınavı test çöz
 5008 Soru: 10 T.C Anayasa Test Soruları test çöz
 2649 Soru: 15 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II test çöz
10064 Soru: 15 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı test çöz
58749 Soru: 50 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular test çöz
 6208 Soru: 50 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı test çöz
 3461 Soru: 25 EBS MEB Görevde Yükselme Test test çöz
 5758 Soru: 8 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST test çöz
 6470 Soru: 30 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular test çöz
 2544 Soru: 10 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları test çöz
 4624 Soru: 16 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II test çöz
 6765 Soru: 20 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST test çöz
 7426 Soru: 21 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST test çöz
 7381 Soru: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı test çöz

Yorum Alanı

1 yorum