YKS-TYT Tarih

2020 TYT Tarih Konuları

2020 TYT Tarih Konuları, TYT Tarih konuları 2020, YKS Tarih Konuları, 2020 Tarih Konuları TYT, TYT Tarih Konu Listesi

2020 TYT Tarih Konuları şu şekildedir;

2020 TYT Tarih Konuları

TYT Tarih Konuları 2020;

 • Tarih Bilimi – Tarihin Tanımı, Tasnifi, Kaynakları, Yöntemi, Olay ve Olgu Kavramları
 • Tarih Bilimi – Tarihe Yardımcı Bilim Dalları
 • Tarih Bilimi – Tarihin Türleri
 • Tarih Bilimi – Türklerin Kullandığı Takvimler
 • Tarih Bilimi – Tarih Çağları Çizelgesi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Tarihi Çağlara Giriş
 • İnsanlığın İlk Dönemleri – İlk Çağlar’da Yazı ve Dil
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Mezopotamya Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Sümerler
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Akadlar
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Elamlar
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Babiller
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Asurlular
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Orta Asya Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Mısır Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – İran Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Hint Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Çin Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Doğu Akdeniz Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Hattiler
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Hititler
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Urartular
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Frigyalılar
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Lidyalılar
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Ege ve Yunan Uygarlığı
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – İskender İmparatorluğu
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar – Roma Uygarlığı
 • Yerleşiklik – Göçebelik
 • Yönetim Biçimleri
 • Orta Çağ’da Dünya – Sasaniler, Feodalite ve Kast Sistemi
 • 12 Levha Kanunları, Justinionus ve Cengiz Kanunları
 • Sümer – Hitit – Urartu Orduları
 • Agora, Arasta, Karum, Çarşı, Han, Ribat
 • Kral, İpek, Baharat ve Kürk Yolları
 • İlk Türk Devletleri – Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı
 • İlk Türk Devletleri – Orta Asya’da Kurulan İlk Türk Devletleri / Asya Hun Devleti
 • İlk Türk Devletleri – Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
 • İlk Türk Devletleri – I. Kök Türk Devleti
 • İlk Türk Devletleri – II. Kök Türk (Kutluk) Devleti
 • İlk Türk Devletleri – Uygur Devleti
 • Diğer Türk Devletleri
 • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – İslamiyet Öncesi Türklerde Devlet Yönetimi -1
 • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – Din, Ekonomi ve Sosyal Hayat
 • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya – Ordu ve Edebiyat
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı – İslamiyet’in Doğuşu ve İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı – İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı – Hicret ve Medine İslam Devleti -1
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı – Hz. Ebubekir Dönemi
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı – Hz. Ömer Dönemi
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı – Hz. Osman Dönemi
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı – Hz. Ali Dönemi
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu – Emeviler Dönemi
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu – Abbasiler
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü
 • İlk Türk – İslam Devletleri
 • Büyük Selçuklu Devleti -1 (1040 – 1157)
 • Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet -1
 • Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri
 • Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti -1 (1048 – 1308)
 • Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti -2 (1048 – 1308)
 • Haçlı Seferleri
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Kısa Sürede Büyüme Nedenleri
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Sırasında Diğer Devletler
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osman Bey Dönemi
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Orhan Bey Dönemi
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – I. Murat Dönemi -1
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Yıldırım Bayezid Dönemi -1
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – (Çelebi) I. Mehmet Dönemi
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – II.Murat Dönemi
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -1 / Devlet Anlayışı, Hükümdar
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -2 / Devlet Teşkilatı, Divan Kurulu
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -3 / Memleket Yönetimi
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -4 / Ordu ve Donanma
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -5 / Ekonomi
 • Beylikten Devlete (1300-1453) – Osmanlı Kültür ve Medeniyeti -6 / Eğitim, Öğretim, Mimari, Sanat…
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – İstanbul’un Fethi
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454-1480) -1
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Askeri ve Siyasi Gelişmeler (1454-1480) -2
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Osmanlılarda Yönetim
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Osmanlı’da Eğitim
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Avrupa’daki Gelişmeler / Coğrafi Keşifler
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – I. Selim (Yavuz) Dönemi (1512 – 1520)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar / Batı’daki Gelişmeler
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Doğu’daki Gelişmeler / Fransa’ya Verilen Kapitülasyonlar
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) – Osmanlı’da Hukuk, Bilim, ve Sanat Alanındaki Gelişmeler
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti  (1595 – 1700)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 17. YY Islahatları
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1700 – 1800)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı – 18. YY Islahatları
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkisi Fransız İhtilali (1789)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1800 – 1914)
 • En Uzun Yüzyıl – II. Mahmut Dönemi Islahatları
 • Devrimler Çağında Değişim Devlet – Toplum İlişkisi – Demokratikleşme Çabaları -1
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı ve Dünya – II. Meşrutiyet ve Siyasi Gelişmeler
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal – Mustafa Kemal’in Hayatı
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal – Şam Günleri, Selanik’e Dönüş, Mustafa Kemal Sofya’da
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal – Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal – Mustafa Kemal’in Kişisel Özellikleri
 • XX. YY’da Osmanlı Devleti ve Savaşlar – Trablusgarp Savaşı – Balkan Savaşları
 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
 • Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler
 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – I. Dünya Savaşı ve I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – Mondros Ateşkeş Anlaşması ve Wilson İlkeleri
 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – Paris Barış Konferansı ve İzmir’in İşgali
 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi – Kuvayı Milliye Hareketi, Cemiyetler ve Pontus Meselesi
 • Milli Mücadeleye Hazırlık – Genelgeler ve Kongreler -1
 • Milli Mücadele Hazırlıkları – Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları, İstanbul’un Resmen İşgali
 • Milli Mücadele Hazırlıkları – TBMM’nin Açılması, Çıkan Ayaklanmalar
 • Milli Mücadele Hazırlıkları – Sevr Barış Antlaşması
 • Kurtuluş Savaşı – Doğu Cephesi
 • Kurtuluş Savaşı – Güney Cephesi
 • Kurtuluş Savaşı – Batı Cephesi
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar -1 Saltanatın Kaldırılması
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar -2 Lozan Barış Antlaşması
 • Ankara’nın Başkent Oluşu, Cumhuriyet’in İlanı
 • Laik Devlet Yolunda – Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar -3 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
 • Medeni Kanunun Kabulü ve Hukuk Alanındaki İnkılaplar
 • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
 • Atatürk İlkeleri
 • Milli Güç

2020 TYT Tarih Konuları Listesi

2020 TYT Tarih

Yorum Alanı

1 yorum