Anadolu Selçuklu Devleti’nde Bilim ve Fikir Hayatı

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Bilim ve Fikir Hayatı

Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk Beylikleri dönemlerinde halk Türkçe konuşmaktaydı.
Anadolu Selçukluları’nda bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça idi.

Muhyiddin Arabi
• Anadolu’da tasavvufun gelişmesinde büyük rolü olmuştur.
• Vahdet-i vücud görüşünü savunmuştur.

Mevlana Celaleddini Rumi
• Anadolu Selçuklu Döneminde yetişen büyük mutasavvıflardan biridir (1207-1273).
• Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat Döneminde Konya’ya gelerek yerleşmiştir.
• Önemli eserleri arasında Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Mafih ve Mektubat yer almaktadır.

Hacı Bektaş Veli 
• Horasan’dan Anadolu’ya gelerek yerleşen bir Türk mutasavvıfıdır.
• Bektaşiliğin temel kitabı olan Makalat‘ı yazmıştır.
• Anadolu’nun Türkleşmesinde bu tarikat büyük bir rol oynamıştır.

Caca Bey
• Anadolu Selçukları’nın zayıfladığı yıllarda Kırşehir’i yönetmiş ve kendi adıyla anılan ünlü bir medrese yaptırmıştır.
• Matematik ve astronomi alanında da çalışmaları vardır.

Yunus Emre


• Tasavvuf çizgisinde yetişmiş şairlerdendir.
• Önemli eserleri arasında Divan ve Risaletün Nushiyye yer almaktadır.

Ahmet Gülşehri
• Kırşehirli olan Ahmet Gülşehri Ahilik geleneğinden gelmektedir.
• İranlı şair Feridüddin Attar’ın Mantık’üt Tayr adlı eserini Türkçeye çevirmiştir.

Aşık Paşa
• Eserlerini Türkçe yazmıştır.
Garipname en önemli eseridir.

Hoca Dehhani
• Divan edebiyatının ilk temsilcilerindendir.
• Selçuklu Şehnamesi en önemli eseridir.

Germiyanlı Ahmedi
• Divan edebiyatının temsilcilerindendir.
• İskendername ve Cemşid ü Hurşid önemli eserlerindendir.

Sadrettin Konevi
• Ünlü tasavvufçulardandır.
• Ekberilik tarikatını kurmuştur.

İbn-i Bibi
• Eserlerini Farsça yazmıştır.
El Evamir’ül Alaiye önemli eseridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir