Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi

Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kösedağ Savaşı’nda yenilmesinden sonra İlhanlı hakimiyetine girmesi üzerine Türkmen boyları Batı Anadolu’ya doğru akınlar yaptılar. XIII. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’daki Moğol baskısının zayıflaması üzerine Selçuklularla bağlarını koparan Türkmen beyleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Böylece Anadolu’da irili ufaklı birçok beylik kuruldu.

Osmanoğulları (1299-1922)
Oğuzların Kayı boyuna mensup olan Osmanlılar Alaattin Keykubat zamanında Anadolu’ya gelmişler Ankara Karacadağ yöresine yerleştirilmişlerdir. Osman Bey zamanında kurulan beylik zamanla diğer beylikleri hakimiyeti altına alarak Anadolu Türk birliğini sağlamış ve bir Cihan imparatorluğu haline gelmiştir.

Karamanoğulları (1296-1487)
Oğuzların Avşar boyundandırlar. Mut, Ermenek yöresinde kurulmuşlardır. Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında Konya’yı ele geçirmişler ve Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir. Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277’de yayınladığı bir fermanla Türkçeden başka bir dil kullanılmasını yasaklamıştır. Anadolu Selçuklularının merkezinde kurulduklarından kendilerini Anadolu Selçuklularının varisi saymışlardır. Anadolu Türk birliğinin sağlanması konusunda Osmanlıları en çok uğraştıran beyliktir. ikinci Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmışlardır.

Germiyanoğulları (1299-1429)
Kütahya civarında Germiyan Bey tarafından kurulmuştur. Birinci Murat döneminde Şehzade Yıldırım’ın, Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı ile evlenmesi sonucu topraklarından bir kısmını Osmanlılara çeyiz olarak vermiştir. Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlılara katılan beylik Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar kurulmuştur. İkinci Yakup’un ölümünden sonra vasiyeti gereği kendiliğinden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Karesioğulları (1304-1360}
Balıkesir dolaylarında Karesi Bey tarafından kurulan bu beylik denizciliğe büyük önem vermiştir. Orhan Bey zamanında Osmanlı topraklarına katılmışlardır. Karesi donanması Osmanlı donanmasının çekirdeğini oluşturmuştur. Karesioğulları’nda bulunan önemli devlet adamları (Hacı il bey, Evrenoz Gazi… ) Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Hamitoğulları (1300-1423)
Isparta yöresinde kurulan bu beylik bir kısım topraklarını Birinci Murat döneminde Osmanlılara para karşılığı satmıştır. İkinci Murat zamanında kesin olarak Osmanlılara katılmıştır.

Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir