Ankara Savaşı ve Sonuçları

Ankara Savaşı ve Sonuçları

Ankara Savaşı ( 1402)
Osmanlı Devleti’yle Timur İmparatorluğu arasında yapılan Ankara savaşı’nın çıkmasında;

 • İki hükümdarın da cihan hakimiyeti idealiyle hareket etmesi
 • Toprakları genişleyen iki devletin sınır komşusu haline gelmesi
 • Çin seferine çıkmayı planlayan Timur’un batısında güçlü Osmanlı
  Devleti’nin bulunmasından rahatsızlık duyması
 • Timur’un Yıldırım Bayezid’ten kabul edilmesi mümkün olmayan
  isteklerde bulunması
 • Yıldırım Bayezid’ten kaçan Anadolu beylerinin Timur’u; Timur’un
  yenilgiye uğrattığı Kara Yusuf ile Ahmet Celayir’in Yıldırım’ı
  kışkırtması

gibi nedenler etkili olmuştur.

Timur’un Yıldırım Bayezid’ten kendisine bağımlı olmasını ve Anadolu beyliklerinin topraklarını geri verilmesini istemesi savaşı kaçınılmaz hale getirmiştir. İki devlet arasında Çubuk Ovası’nda yapılan Ankara Savaşı Timur’un üstünlüğüyle sonuçlanmıştır.

 • Osmanlı ordusunun Timur’a mağlup olmasında;
  Anadolu beyliklerinden toplanan askerlerin Timur’un tarafına geçmesi
 • Kara Tatarların Timur’un tarafını tutarak Osmanlı kuvvetlerini arkadan vurmaları
 • Timur’un ordusunda fil kullanması

etkili olmuştur.

 

Ankara Savaşı’nın Sonuçları

 • Timur, Anadolu beyliklerinin topraklarını eski sahiplerine geri
  vermiştir. Bu durum Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına
  yol açmıştır. Timur bu davranışıyla Anadolu’da güçlü bir devletin
  bulunmasını engellemeyi amaçlamıştır.
 • Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında on bir yıl sürecek taht kavgaları
  (Fetret Devri) başlamıştır.
 • Rumeli’de fetih hareketleri durmuş ve Balkanlarda bazı topraklar
  Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır.
 • İstanbul’un fethi ve Bizans’ın yıkılması gecikmiştir.
 • Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzen bozulmuştur.
 • Akkoyunlu Devleti güçlenerek Osmanlılara rakip hale gelmiştir.
 • Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.

Uyarı: Osmanlı hükümdarları Anadolu Türk birliğini kurma çalışmaları sırasında beyliklere karşı barışçı bir politika izlemişlerdir. Taht kavgalarından yararlanma, evlilik yoluyla toprak kazanma, parayla satın alma ve miras bıraktırma bu yollardan bazıları olmuştur. Orhan Bey ve 1. Murat izledikleri bu politikalarla; Anadolu’daki Türkmen beylerinin ve halkının gönlünü kazanmayı,  Osmanlılara olan bağlılıklarını artırmayı amaçlamışlardır. Yıldırım Bayezid Anadolu beylerine karşı daha sert davranmıştır. Bu nedenle Anadolu’dan kaçan beylik liderleri Timur’a sığınmışlar onun Anadolu Seferi’ne çıkmasında etkili olmuşlardır. Ankara Savaşı sırasında da kendi boylarından olan askerlerin Timur’un safına geçmelerinde etkili olmuşladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir