Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi ve İstanbul’un Fethi (1451-1481)

Fatih Sultan Mehmet Han Dönemi ve İstanbul’un Fethi

İstanbul’un Fethi Öncesinde Gelişmeler

İkinci Mehmet babasının ölümünden sonra ikinci kez tahta çıktı. Önce Karamanoğulları üzerine sefer yaparak bu beyliğin Osmanlı Devleti’ne itaatini sağladı. Balkanlar ve Ege adalarındaki krallıklarla antlaşmalar yenilendi. Bütün bu çalışmalar sonrasında İstanbul’un fethine uygun ortam hazırlandı.

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453)

Fethi Zorunlu Kılan Nedenler:
> Bizans’ın, Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması
> Bizans’ın, Anadolu ve Rumeli arasındaki geçişlerde tehlike yaratması
> Bizans’ın, Osmanlı şehzadelerini,sürekli olarak isyana teşvik etmesi
> Bizans’ın Anadolu beyliklerini ve Haçlıları, Osmanlılara karşı kışkırtması
> Boğazların ekonomik ve stratejik önemi
> Bizans’ın karışıklıklar içerisinde:olması, 1000 yıllık tarihi misyonunu tamamlaması
> Hz. Muhammed’in fetih için söylediği sözleri yerine getirme isteği

Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar :
> Şahi adı verilen dönemin en büyük topları döktürüldü. Çizimini Fatih‘in yaptığı, dökümünü Saruca Sekban ve Macar topçu ustası Urban’ın yaptığı ilk havan topları döktürüldü.
> Balkanlardan gelebilecek yardımı önlemek için, Turhan Bey komutasındaki akıncı birlikleri Rumeli’ye gönderildi.
> Vize ve Silivri kaleleri alındı.
> Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yaptırıldı.
> 400 parçalık yeni bir donanma inşa ettirildi.
> Kapıkulu Ordusu’nda yeni ocaklar açıldı (Lağımcı ve humbaracı ocakları).
> Surları aşmak için yürüyen tekerlekli kuleler yaptırıldı.

Bizans’ın İstanbul’un Savunulması İçin Aldığı Önlemler:

  • Avrupa’dan yardım istenmiştir (Ceneviz, Venedik donanması Haliç’e gelmiştir.)
  • Haliç’in girişini zincirle kapatarak Türk donanmasının girmesine engel olunmaya çalışılmıştır.
  • Halkı silahlandırıp surlar tamir ettirilmiştir.
  • Katolik ve Ortodoks mezhepleri birleştirilmeye çalışılmıştır.
  • 6 Nisan 1453’de başlayan kuşatma, 29 Mayıs 1453 salı günü başarıya ulaştı ve İstanbul fethedildi.

Fethin Türk Tarihi Açısından Sonuçları:
Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı. Başkent Edirne’den istanbul’a taşındı.
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi tamamlandı.
Yükselme Dönemi başladı.
İkinci Mehmet “Fatih” unvanını aldı. Fetih, İslam dünyasında büyük sevinç yarattı.
Boğazların ele geçirilmesiyle Karadeniz ve Ege Denizi ticareti denetlenirken, ipek Yolu Osmanlı hakimiyetine girdi.
Batıdan sürekli yardım çağrısında bulunan ve Haçlı seferlerine neden olan Bizans’ın ortadan kalkması Haçlı Seferleri’nin kaynağını kurutmuş oldu.
Osmanlı Devleti, resmen imparatorluk haline geldi.

İstanbul’un Fethin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
> Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ başladı.
> Topların, büyük surları yıkabileceği anlaşıldı. Bu da Avrupa’da derebeylikterin sonu oldu.
> İstanbul’daki Bizanslı bilginler İtalya’ya gitti. Orada yaptıkları çalışmalarla Rönesans’ı başlattılar.
> Boğazların ve ipek Yolu’nun Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, Avrupa’yı doğunun zenginliklerine ulaşmak için harekete geçirdi. Bu da Coğrafi Keşiflerin yapılmasını hızlandırmıştır.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethine karşı Avrupa’dan gelebilecek tehlikeleri azaltmak, Katolik Kilisesi’ne karşı bir güç oluşturmak, Ortodoks Kilisesi’nin hareketlerini kontrol altında tutmak, Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak amacıyla, Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir