Genç Osman Nasıl Öldürüldü?

Genç Osman Nasıl Öldürüldü?

Genç Osman

I. Ahmed’in mahfiruz haseki Sultandan olma oğlu; 2. Osman, 1618 yılında amcası I. Mustafa’nın tahtan indirilmesi üzerine 14 yaşında tahta çıkmıştır. İyi derece de İtalyanca, Latince, Yunanca, Arapça, Farsça biliyordu. Tahta çıkar çıkmaz devlet erkanı içindeki üst düzey yetkilileri değiştirmiş, müderris ve kadıların atama yetkilerini şeyhülislamdan almıştır.

Yeniçerilerin başına buyruk hareketlerini önlemek için çalışmalar yapmışsa da yeniçeri ocağının lav edilemediği takdirde düzelmeyeceğini ön görmüş bu fikrini sadrazam ve vezirleri ile paylaşmıştır.

1621 yılında gösterişli bir şekilde Polonya üzerine sefere çıkan Genç Osman I. Ahmed’in Kösem Sultandan doğma kardeşi Şehzade Mehmet’i yokluğunda tahta geçer korkusuyla öldürtmüştür.

Şehzade Mehmet’te kendisine “Osman Allah’tan dilerim ömrün berbat olsun beni hayatımdan mahrum ettin. İnşallah sende saltanat süremeyesin diye bedduada bulunmuştur.”

Hotin kalesini kuşatmışsa da alamadan İstanbul’a dönen Genç Osman başarısızlığının nedenini yeniçerilere bağlamıştır. Takıntı haline getirdiği yeniçeri ocağına kaldırma planlarına hız vermiştir. Bu süre zarfında saray dışına çıkıp, yeniçeri dövüp hançerlediği de olmuştur. Genç Osman’ın tahtan indirilmesi Naima’nın İbretnüma eserinde şöyle anlatılmaktadır. Bu olayın üzerinde kin ve nefretle dolan yeniçeriler saray içindende buldukları destekle I. Mustafayı tekrardan tahta çıkartıp Genç Osman’ı yakalayarak orta camiye götürmek üzere yola koyulmuşlardı. Yolda daha önce meyhanelerini kapattığı esnaftan sultana karşı ağır sözler işitiyor, fiziki şiddet uygulayanlar oluyordu. Genç Osman’ı, Orta camiye getirtip bir köşeye oturttular. İsyancılara pencereden seslenmek istediğini söyledi. Başını dışarı çıkartıp, ağalarım, yeniçerililerim, sipahilerim beni buraya böyle getireceğini orada tüfekle vursaydınız daha iyiydi. Bir münafık sözüyle hata ettim, affedin beni dedi. Asiler seni istemeyiz ama ölmene de razı değiliz deyince Genç Osman’ın dizlerinde derman kalmadı. Tekrar içeri girdi. Bu arada Sultan Mustafa ve validesi Topkapı sarayına götürülüyordu cülus merasimi için hazırlıklar yapılacaktı. Ocak ağaları Genç Osman’ı pazar arabasına bindirip yedi kule zindanlarına götürdü . Pazar arabası üzerinde türlü hakaretlere maruz kalan Genç Osman’ın üzerinde beyaz bir elbiseden başka bir şey yoktu. Kafasında ki sarığı bile kendisine acıyan bir yeniçerinin sarığıydı.

Gece yarısı Cebeci başı ve adamları zindana geldi. Genç Osman’ı boğup müjdeli haberi yeni padişaha vermek istiyorlardı. Genç Osman’ı vücuduna uyguladıkları türlü işkencelerle boğurak öldürdüler. Cenazesi sabah ezanıyla saraya getirilerek, naaşı babası I. Ahmed’in türbesine gömüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir