I. TBMM Dönemi (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923)

I. TBMM Dönemi (23 Nisan 1920 – 11 Ağustos 1923)

 • Kurucu meclistir.
  • I.TBMM devlet kurmuş, yeni bir anayasa kabul etmiştir.
 • İhtilalcidir.
  • Egemenliği millete vermiştir.
 • Ulusçudur.
  • Azınlık gruplarına temsiliyet hakkı vermemiştir.
 • Demokratiktir.
  • Üyeleri seçim yoluyla halk ile belirlenmiştir.
 • Olağanüstü yetkilidir.
  • Yasama yetkisinin yanında diğer yetkileri de kendinde toplamıştır.
 • Meclis Hükümeti Sistemi vardır.
  • Bu sistemde Cumhurbaşkanı ve başbakan yoktur.
  • Bakanlar, Meclis’te tek tek oylanarak seçilmiştir.
  • Meclis Başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır.
 • Siyasi partilere yer verilmemiştir.
  • Amaç bölünmeyi engellemektir.
  • Halk grupları vardır.
   • Halk zümresi
   • Yeşil Ordu Grubu
   • Islahatçılar Grubu
   • Tesanüd Grubu
   • İstiklal Grubu
   • Müdafaa-ı Hukuk Grubu

I.TBMM’nin Aldığı Kararlar

 • 24 Nisan 1920’de Meclis Başkanı seçilen Mustafa Kemal, Meclise 24 Nisan önergesi sunmuştur.

 

24 Nisan Önergesi

 • TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
 • Hükümet kurmak zorunludur.
 • Geçici bir padişah vekili ya da hükümet başkanı tanımak doğru değildir.
 • TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamıştır.
 • Padişah ve halife, İtilaf Devletleri’nin baskısından kurtulduktan sonra, Meclisin düzenleyeceği yasaya göre hareket edecektir.

I. TBMM’nin Çıkardığı İlk Kanunlar

 • Ağnam Vergisinin Artırılması Kanunu (I. TBMM’nin çıkardığı ilk kanundur.)
 • Dış Gümrük Vergilerinin Artırılması Kanunu (Amaç, kapitülasyonların olumsuz etkilerini yok etmektir.)
 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu (TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmak ve TBMM’nin otoritesini artırmak.)
 • Firariler Kanunu (Asker kaçaklarını önlemek.)
 • Teşkilat-i Esasiye (1921 Anayasası)
 • İstiklal Mahkemeleri Kanunu (Üyeleri Meclis içerisinden Meclis tarafından salt çoğunlukla seçilmiştir. Aldığı kararlar kesindir. Temyiz yolu kapalıdır.)
 • Men-i İsrafat ve Men-i Müskirat Kanunu (Amaç, lüksü ve israfı önleyerek Milli Mücadele’ye mali kaynak sağlamaktır.)
 • Düzenli Ordu Kanunu
 • İstiklal Marşı Kanunu
 • Nisab-ı Müzakere Kanunu
 • Başkomutanlık Kanunu

Not:  Tekalif-i Milliye Emirleri kanunu ve Takrir-i Sükun Kanunu I. TBMM tarafından çıkarılmamıştır.

I.TMM’ye Karşı Çıkan İsyanlar

Nedenleri
 • İstanbul Hükümetinin otoritesini koruma çabası
 • İtilaf Devletleri’nin TBMM’nin güçlenmesini önleme çabası
 • Bazı büyük ailelerin kendi yönetimlerini kurma düşüncesi
 • Azınlıkların devlet kurma düşüncesi
 • Eski Kuvayi Milliye şeflerinin düzenli orduya karşı isyan etmeleri
TBMM’nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler
 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır.
 • İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.
 • İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşme kesilmiştir.
 • İstanbul Fetvası’na karşı Ankara Fetvası yayımlanmıştır.
İsyanların Sonuçları
 • Milli Mücadele’nin kazanılması gecikmiştir.
 • Emek ve zaman kaybına neden olmuştur.
 • Milli güçlerin bölünmesine neden olmuştur.
İsyanlar
 • Doğrudan İstanbul Hükümetinin Çıkardığı İsyanlar
  • Ahmet Anzavur  (Kuvayi Muhammediye) İsyanı
  • Kuvayi İnzibatiye (Halifelik Ordusu) İsyanı
 • İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri Tarafından Çıkarılan isyanlar
  • Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı İsyanı
  • Yozgat (Çoğanoğlu) İsyanı
  • Konya (Delibaş Mehmet) İsyanı
  • Koçgiri İsyanı
  • Urfa (Milli Aşireti) İsyanı
  • Bayburt (Şeyh Eşref) İsyanı
  • Mardin (Ali Batı) İsyanı
  • Cemil Çeto İsyanı
 • Boğazlarla İlgili İsyanlar
  • Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı İsyanı
  • Ahmet Anzavur İsyanı
  • Kuvayi İnzibatiye İsyanı
 • Kuvay-i Milliye Yanlısı Olup Sonradan İsyan Edenler
  • Çerkez Ethem İsyanı
  • Demirci Mehmet Efe İsyanı
 • Azınlıkların Çıkardığı İsyanlar
  • Rum İsyanı
  • Ermeni İsyanı

Not: Şeyh Sait İsyanı, Nasturi İsyanı ve Menemen İsyanı I. TBMM Döneminde çıkmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir