İlk Medeniyetlerden Bugüne

ilk-medeniyetler

İlk Medeniyetlerden Bugüne

Günümüz uygarlık düzeyinin temelinde Mezopotamya ve Mısır‘da kurulan ilk medeniyetler yatar. Anadolu medeniyetinin de günümüze etkisi oldukça önemlidir. Daha sonra sırasıyla; Yunan medeniyetleri, Hellenizm, Roma ve İslam medeniyetleri birbirinin etkisiyle gelişmiş, bugünkü Avrupa medeniyetine ulaşılmıştır.

Başlangıçtan günümüze, uygarlıkta ileri gitmiş bölge ve toplumların önemli ortak özelliklerinden bazıları şunlandır: Düşünce serbestliği, uygun iklim koşulları, ekonomik olanakların genişliği, ticaret yolları üzerinde bulunma, yerleşim ve ulaşım kolaylığı…

Mezopotamya’da Sümerler;

✧ Ticaret malları için geliştirdikleri işaretlerden esinlenerek ilk yazıyı yani çizi yazısını icat ettiler.

✧ Toplumsal düzenin iyi işlemesi amacıyla hukuka önem verdiler ve ilk yazılı kanunları hazırladılar. (Urgakina kanunları)

✧ Temeli din ve büyücülüğe dayalı olarak Astronomi alanında ilk çalışmalar yaptılar.

✧ Matematik, geometri, tıp ve müzik alanında da önemli gelişmeler kaydettiler.

babilin asma bahçeleri

✧ Yeterli miktarda taş bulunmamasına rağmen mimariye önem vererek çok sayıda tapınak (ziggurat) yaptılar.

Bu tapınakların en büyüğü olan Babil Kulesi ile Zafet Anıtı Mezopotamya sanatının önemli eserleridir.

Ayrıca Babil’in Asma Bahçeleri dünyanın yedi harikası arasında yer alır.

Nil’in sağladığı avantajlar sayesinde Mısır’da;

✧ Yontma taş devrinden itibaren sırasıyla tüm dönemler yaşandı.

✧ Coğrafi faktörlerin sonucu olarak dışarıdan etkilenilmeden özgün bir uygarlık meydana getirildi.

✧ Tarımsal etkinlik sonucu 365 günlük ilk Güneş Takvimi bulunarak günümüz takviminin temelleri atıldı.

✧ Dine dayalı olarak mimariye özel bir önem verildi. Tanrılar için tapınaklar, Firavunlar için piramitler yapıldı.

✧ Ölümden sonra hayatın devam edeceği inancı mumyacılığın gelişmesini, mumyacılık insan vücudunun yakından tanınmasını ve tıp biliminin ilerlemesini sağladı.

✧ Tarım ve ticarete dayalı olarak matematik ve geometri bilimleri gelişti.

✧ Ön asya toplumlarının aksine çivi yazısı kullanılmadı. bunun yerine Hiyeroglif denilen resim yazısı geliştirildi.

✧ Firavunların aynı zamanda tanrısal bir güce sahip olduklarına inanıldığından çevre uluslardan daha koyu bir mutlakiyet uygulandı.


Örnek Soru 

Tarih öncesi devirlere ait yaşantının belirlendiği bir mağarada yapılan kazılar sonucu, aşağıdakilerden hangisinin bulmak mümkün değildir?

A) Seremaik kaplar

B) Ok uçları

C) Duvar resimleri

D) Deri kalıntıları

E) Antlaşma metinleri

Doğru Cevap: Cevap E

Çözüm: Tarih öncesi “Antlaşma metinlerine” rastlanılması mümkün değildir. Tarih öncesi devirlerde henüz yazı bulunmamış sadece çivi yazısı ya da hiyeroglif kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir