İlk Türk İslam Devletleri Hangileridir?

İlk Türk İslam Devletleri

Türklerin İslamiyet İle İlk İlişkileri

 • Hz. Ömer Döneminde komşu olunmuştur.
 • Hz. Osman Döneminde, Hazar Türkleri ile İslam Devleti arasında ilk mücadele olmuştur.
 • Emeviler Döneminde, Türgişler İslamiyetin Orta Asya’da yayılmasını engellemiştir.
 • Abbasiler Döneminde iyi ilişkiler kurulmuş ve Türkler İslamiyeti kabul etmeye başlamıştır.

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmelerini Kolaylaştıran Etkenler Nelerdir?

 • Türklerin tek tanrılı dinlere yabancı olmaması.
 • İslamiyet öncesinde de ahiret inancının olması.
 • Kurban geleneğinin olması.
 • Türk Töresi ile İslam ahlak kurallarının örtüşmesi.
 • Ticaret sayesinde kültür etkileşiminin yaşanması.
 • Türklerin savaşçı ve teşkilatçı yapısı ile, Cihad anlayışının örtüşmesi

Türklerin İslamiyete Hizmetleri Nelerdir?

 • İslamiyeti geniş alanlara yaymışlardır.
 • İslamiyeti ve İslam coğrafyasını Haçlı ve Mo­ğol saldırılarına karşı korumuşlardır.
 • İslam uygarlığının gelişmesi ve güçlenmesi­ne katkı sağlamışlardır.

İlk Türk İslam Devletleri

Karahanlı Devleti (840-1212)

 • Karluk-Yağma-Çiğil boylarının birleşmesi ile Orta Asya’da kurulmuştur.
 • İlk Türk-İslam devletidir.
 • Geleneksel Türk devlet yönetimi anlayışını devam ettirmişlerdir.
  • İkili teşkilat
  • Kurultay
  • Han ünvanı
 • Ulusal kimliği ön planda tutmuşlardır.
 • Türkçe resmi dil
 • Kullanılan alfabe, Uygur Alfabesi
 • İlk Türk-İslam eserleri Karahanlılar tarafından oluşturulmuştur.

Gazneli Devleti (963-1187)

 • Afganistan, İran ve Horasan bölgesinde kurulmuştur. İsimlerini, başkentleri Gazne şehrinden almışlardır.
 • Hindistan Yarımadasına İslamiyeti  yaymışlardır.
 • Gazneli Mahmut Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır.
 • Abbasi Halifeliğini, Şiilere karşı korumuşlardır.
 • Büyük Selçuklu ile yaptıkları Dandanakan Savaşı sonrası yıkılma sürecine girmişlerdir.

Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)

 • Tuğrul Bey ve Çağrı Bey tarafından Dandanakan Savaşı‘ndan sonra kesin kuruluşları tamamlanmıştır.
 • Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlamışlardır (1071 Malazgirt Savaşı)
 • Abbasi halifeliğini korumuşlar ve İslamiyetin siyasi liderliğini üstlenmişlerdir.
 • Toprakta İkta Sistemini uygulamışlardır.
 • Nizamiye Medresleri‘ni açmışlardır.
 • Karahitaylarla yaptıkları Katvan savaşı sonrası kesin olarak yıkılmışlardır.

Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri

Tolunoğulları (868905)

 • Mısır da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
 • Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur.
 • Tolunoğlu Ahmet Camisi en önemli eserleridir.

Akşidler (lhşidler) (935969)

 • Hicaz Yarımadası’na (Mekke­ Medine) hakim olan ilk Türk­ İslam devletidir.

Eyyübiler  (1174-1250)

 • Selahattin Eyyubi tarafından kurulmuşlardır.
 • Hittin Savaşı ile Kudus’u, Haçlılardan geri almışlardır. Bu durum lll. Haçlı Seteri’nin başlamasına neden olmuştur.

Memlükler (1250-1517)

 • Moğolları durdurabilen ilk Türk-İslam devletidir.(Ayn­ Calud savaşı ile)
 • Osmanlı Devleti tarafından ortadan kaldırılmışlardır. (Yavuz Sultan Selim Döneminde)

Not: Memlüklerde her emirin (ordu komutanı) hükümdar olma hakkı vardır. Bu durum belli bir hanedan tarafından yönetilmelerine engel oluşturmuştur.

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir