Kavimler Göçü’nün Nedenleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü’nün Nedenleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü’nün Nedenleri ve Sonuçları

Kavimler Göçü, Büyük Hun Devletinin yıkılışından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunların Avrupa’ya göç etmeleridir. Bu tarihi olay, 4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında gerçekleşmiştir. 4. yüzyılda Aral gölü ile Hazar Denizi arasında bulunan Hunlar, Don ve Volga Nehirleri arasındaki bölgeye kaymışlardır. Kavimler Göçünün temel sebebi, Hunların Orta Asya’ da ki Çin egemenliğinden kurtulmak istemeleridir. Hunlar, bu büyük olayla Avrupa devletlerinin temelini attıklarının farkında değillerdir!

 • Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Fakat Batı Roma 476 tarihinde German kavimleri tarafından yıkılmıştır.
 • Avrupa devletlerinin (İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya…) temelleri atılmıştır. Alanlar, Vandallar ve Vizigotlar,İspanya Yarımadası’na gelerek İspanyolların; Angıllar ve Saksonlar, Britanya adalarına yerleşerek İngilizlerin; Germen kavimleri, Ren Nehri kıyılarına yerleşerek Almanların oluşmasını sağlamışlardır.
 • Kölelik yıkılmış yerine derebeylik doğmuştur. Ayrıca Türk’ler Avrupa’da devletler kurmuşlardır.
 • Bu olaylarla birlikte Avrupa’nın nüfusu artmış ve Türk kültürü de diğer kültürlerle birleşerek Avrupa’da yayılmıştır.
 • Kavimler Göçü İlk Çağın bitişi, Orta Çağın ise başlangıcı olmuştur.
 • Kilise ve papalık güçlenmiş, Skolastik düşünce yayılmıştır.

Sonuç olarak kısaca belirtmek gerekirse; Avrupa’nın siyasi, sosyal ve etnik yapısı değişmiş bugünkü halini almıştır.

Örnek Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hunların neden olduğu Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

 1. A) Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
 2. B) Avrupa’da bir Hun Devleti kurulması
 3. C) Roma İmparatorluğu’nun bütünlüğünü ve üstünlüğünü yitirmesi
 4. D) Avrupa’da skolastik düşüncenin egemen olması
 5. E) Göktürk Devleti’nin yıkılması

Çözüm

Göktürk Devleti, Orta Asya’da 552 yılında kurulup 630 yılında yıkılan bir devlettir. Yani, Kavimler Göçünden sonra kurulup yıkıldığı için bu iki tarihi olayın birbiri ile ilgisi bulunmamaktadır. Fakat diğer seçeneklere bakıldığında her biri Kavimler Göçü’nün sonuçları arasındadır. Bu nedenle Cevap E şıkkıdır.


Örnek Soru

Avrupa’da önemli sonuçlar meydana getiren Kavimler Göçü’ne aşağıdaki Türk Devletleri’nden hangisi neden olmuştur?

A) Hunlar

B) Macarlar

C) Osmanlılar

D) Bulgarlar

E) Kumanlar

Çözüm

Kavimler Göçü, Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Çin egemenliğine girmek istemeyen Hunların Asya’dan Avrupa’ya göç etmeleridir. Bu nedenle Kavimler Göçü’ne Hunlar neden olmuştur. Cevap A şıkkıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir