Kölelikten Hükümdarlığa Erişen: Alptegin

alptegin

Gazneli devleti döneminde köle olarak hizmete alınan gençler, öncelikle dini daha sonra askeri eğitimden geçirilirdi. Bu sistemede “gulam” adı verilirdi. Gulamlar daha sonra yeteneklerine göre sınıflara ayrılır, orduda veya sarayda görevlendirildi. Gazneli Devleti’nin kurucu Alptegin de bu sistemde yetişmiş bir gulamdı. Alptegin aldığı eğitim ve sonrasında göstermiş olduğu başarısı ile göz doldurdu. Daha sonra önce Samani Emiri’nin yanında emirlik, akabinde Hacibü’lhüccablık makamına kadar kısa sürede yükseldi.

Alptegin zamanla Samani sarayının kontrolünü tamamıyla eline aldı. Bundan rahatsız olan Samani Emiri Abdül’melik, Alptegin’i Horasan’da görevlendirip saraydan uzaklaştırma kararı aldı. Bir süre sonra Alptegin ordusunu toplayarak Gazne’ye yol aldı ve üç  buçuk ay süren kuşatmadan sonra 963 yılının başında Gazne’yi aldı. Böylece Gazneliler Devletinin de ilk temellerini attı. Daha sonra sayıları 30 bini bulan Samani ordusu, Gazne’de bulunan Alptegin’in üzerine gönderilerek savaş başlatıldı. Alptegin bu gönderilen orduyu kısa sürede mağlup ederek Gazne’nin kontrolü tam anlamıyla ele aldı. Sonraları Alptegin emrindeki askerlerin sayısı git gide artarak devam etti.963 yılında ise vefat eden Alptegin’in gulam olarak başladığı macerası bir hükümdar devletinin temellerine kadar uzanan hikayesi de burada son buldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir