KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk – İslam Devletleri

Osmanlı Devleti’nde Kültür Ve Uygarlık

Islahatlar Ve Iıı. Selim Döneminden İtibaren Görülen
Demokratikleşme Hareketleri

Yeni Ve Yakın Çağlarda Avrupa

I. Dünya Savaşı Öncesinde Ve Sonrasında Osmanlı Devleti

Mondros Mütarekesi, İşgaller Ve Cemiyetler

Mustafa Kemal Atatürk

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Tbmm’nin Açılması, Ayaklanmalar Ve Kurtuluş Savaşı

Cumhuriyetin İlanı Ve Halifeliğin Kaldırılması

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Hukuk, Eğitim, Kültür, Sosyal Ve Ekonomik Alanda Yapılan Çalışmalar

Atatürk’ün Sağlığında Dış Politika

Atatürk İlkeleri

KPSS Ortaöğretim Tarih Sınav Soru Sayısı: 27 adet soru sorulmaktadır.

KPSS ortaöğretim Tarih Soruları ve Cevapları pdf formatında indirmek için tıklayınız.

KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

Türkiye’nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Özel Konumu

Türkiye’nin Dağları, Ovaları, Platoları

Türkiye’de Deprem, Heyelan ve Erozyon

Türkiye’de Akarsular, Göller ve Kaynaklar

Türkiye’de Dalga, Rüzgâr, Buzul ve Karstik Süreçlerin Oluşturduğu şekiller

Türkiye’de Toprak Tipleri ve Çözülme

Türkiye’de Sıcaklık

Türkiye’de Basınç ve Rüzgârlar

Türkiye’de Nemlilik ve Yağış

Türkiye’de İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri

Türkiye’de Yerleşme

Grafik ve Tablo Yorumu

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Hayvancılık ve Ormancılık

Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

Türkiye’de Sanayi

Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Ege Bölgesi

Akdeniz Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

KPSS Ortaöğretim Tarih Sınav Soru Sayısı: 18 adet soru sorulmaktadır.

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir