Kütahya-Eskişehir Muharebeleri Sonrası M. Kemal’in Yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri Sonrası M. Kemal’in Yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri

5 Ağustos 1921’de Mustafa kemal Başkomutan olmuştur ve meclisin savaşla ilgili yetkilerini üstlenmiştir. Tek başına yasa çıkarma, atama yapma, İstiklal Mahkemesi kurdurtma yetkilerini elde eder. Özetle; Tekalif-i Milliye Emirleri M. Kemal’in başkomutan olduktan sonra tek başına yayınladığı emirlerdir. 

7-8 Ağustos’ta emirler yayınlanmıştır. (Yasama gücünü kullanmıştır.)

Emirler, ordunun ihtiyacının giderilmesi için ülkenin sahip olduğu bütün kaynakların orduya aktarılmasını içerir.

Emirlerin uygulanabilmesi için Tekalif-i Milliye komisyonları ve İstiklal Mahkemeleri görevlendirilir.

Emirler

  • Her aile bir askerin giyim ihtiyacını karşılayacaktır.
  • Tüccarın elindeki malın %40’na el konulacaktır. (Sonradan ödenmek koşuluyla)
  • Yiyecek maddelerinin %40’na el konulacaktır. (Sonradan ödenmek koşuluyla)
  • Yük hayvanlarının %20’sine el konulacaktır.
  • Teknik elemanlar ordu hizmetine girecektir.

Örnek Soru

I. Tekalif-i Milliye Emirleri

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu

III. Teşkilat-ı Esasi Kanunu

Yukarıdakilerden hangileri M.Kemal’in yasama gücüne sahip olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III

Çözüm: Tekalif-i Milliye Emirleri M. Kemal’in başkomutan olduktan sonra tek başına yayınladığı emirlerdir. Diğerleri TBMM’nin çıkardığı kanunlardır.

Cevap: A

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir