MEB Görevde Yükselme Deneme

MEB Görevde Yükselme Denemeleri

MEB Görevde Yükselme Denemeleri

MEB Görevde Yükselme Denemeleri

MEB Görevde Yükselme Deneme
Test & Denemeler
5922 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
7025 Soru Sayısı: 60 MEB Şube Müdürlüğü 1 Nisan 2018 Soruları
15375 Soru Sayısı: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
15491 Soru Sayısı: 60 Türk Eğitim Sen MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı II
9347 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS
9745 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS II
13717 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı EBS III
5968 Soru Sayısı: 60 MEB Görevde Yükselme Sınavı Deneme Sınavı 2018
5682 Soru Sayısı: 13 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
2723 Soru Sayısı: 14 MEB GYS Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test
331 Soru Sayısı: 12 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Test
1246 Soru Sayısı: 14 Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Test
2885 Soru Sayısı: 14 MEB 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Test (Hizmet Birimleri)
40673 Soru Sayısı: 14 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı
9800 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı II
4601 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı III
20854 Soru Sayısı: 10 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı IV
10183 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla)
5377 Soru Sayısı: 20 Devlet Memurları Kanunu (657) Deneme Sınavı (Sayılarla 2)
15270 Soru Sayısı: 16 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Test
16941 Soru Sayısı: 18 657 Devlet Memurları Kanunu Disiplin Cezaları Test
8593 Soru Sayısı: 11 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı IV
7697 Soru Sayısı: 12 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TEST
9871 Soru Sayısı: 11 5018 Sayılı Kanun Görevde Yükselme Soruları
19526 Soru Sayısı: 8 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu DENEME SINAVI
8752 Soru Sayısı: 25 5018 Sayılı Kanun ile Çıkmış Sorular
7824 Soru Sayısı: 23 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 2
510 Soru Sayısı: 18 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1
19526 Soru Sayısı: 15 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı
9411 Soru Sayısı: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı
15827 Soru Sayısı: 10 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 2
5370 Soru Sayısı: 15 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
5370 Soru Sayısı: 12 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Deneme Sınavı 3
5823 Soru Sayısı: 27 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı IV
4296 Soru Sayısı: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı III
4800 Soru Sayısı: 12 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı II
21149 Soru Sayısı: 20 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı
33436 Soru Sayısı: 15 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı
5674 Soru Sayısı: 13 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı II
13168 Soru Sayısı: 10 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı
4950 Soru Sayısı: 15 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Deneme Sınavı II
9880 Soru Sayısı: 14 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Deneme Sınavı
11138 Soru Sayısı: 27 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu TEST
7721 Soru Sayısı: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST II
7373 Soru Sayısı: 20 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu TEST
25020 Soru Sayısı: 6 İnsan Hakları ve Demokrasi Çıkmış Sorular
8998 Soru Sayısı: 15 İnsan Hakları ve Demokrasi Deneme Sınavı
27384 Soru Sayısı: 25 Genel Kültür Deneme Sınavı
2188 Soru Sayısı: 20 Görevde Yükselme Genel Kültür Soruları
9533 Soru Sayısı: 15 Protokol Kuralları Deneme Sınavı
13909 Soru Sayısı: 15 Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı
585 Soru Sayısı: 10 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Test
4390 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Deneme Sınavı
2083 Soru Sayısı: 10 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı
2014 Soru Sayısı: 13 Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 2
3203 Soru Sayısı: 14 M.E.B. Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Deneme Sınavı 3
4778 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi Deneme Sınavı
14878 Soru Sayısı: 15 Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim Deneme Sınavı
19371 Soru Sayısı: 15 Yönetim, Liderlik ve Organizasyon Deneme Sınavı
9622 Soru Sayısı: 15 Yönetimde Etik Deneme Sınavı
2167 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
1917 Soru Sayısı: 8 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Deneme 2
5620 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları VI
3996 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları V
3787 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları IV
5349 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı III
7490 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları II (2017 Değişikleri)
5193 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı II
5622 Soru Sayısı: 10 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
8029 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları (2017 Değişiklileri)
5622 Soru Sayısı: 15 T.C. Anayasası Deneme Sınavı
29471 Soru Sayısı: 10 T.C Anayasa Test Soruları
2650 Soru Sayısı: 15 Türkçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı II
8724 Soru Sayısı: 15 Tükçe Dil Bilgisi Deneme Sınavı
46677 Soru Sayısı: 50 M.E.B. Görevde Yükselme Sınavı Çıkmış Sorular
5922 Soru Sayısı: 50 MEB Görevde Yükselme Deneme Sınavı
3128 Soru Sayısı: 25 EBS MEB Görevde Yükselme Test
4652 Soru Sayısı: 8 MEB Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği TEST
5669 Soru Sayısı: 30 MEB Görevde Yükselme Sınavı Karma Sorular
4740 Soru Sayısı: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST II
4170 Soru Sayısı: 20 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun TEST
2216 Soru Sayısı: 10 Eğitim-Öğretimin Temel Kavramları Soruları
4323 Soru Sayısı: 16 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST II
6168 Soru Sayısı: 20 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK TEST
7192 Soru Sayısı: 21 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu TEST
6051 Soru Sayısı: 15 Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Deneme Sınavı

 

Yorum Alanı

1 yorum