Mebusan Meclisi’nin Açılması ve Misak-i Milli Kararları

Mebusan Meclisi’nin Açılması (12 Ocak 1920)

 • Yapılan seçimleri büyük oranda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine bağlı adaylar kazanmıştır.
 • Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmiş fakat güvenlik gerekçesiyle İstanbul’a gitmemiştir.
 • Mustafa Kemal, Ankara’ya gelebilen mebuslarla görüşmüş ve onlardan bazı isteklerde bulunmuştur.

Bu İstekler;

 • Kendisini Meclis başkanı olarak seçmeleri
  • Meclisin kapatılması durumunda meclisi yeniden toplayabilmek için
 • Mecliste Müdafa-i Hukuk Grubu Kurulması
  • Grup disiplini içerisinde bir parti gibi çalışmak ve ulusal ruhla birlikte hareket edilmesini sağlamak.
 • Vatanın kurtuluşu yönünde karar alınması
 • Misak-i milli kararlarının alınması ile gerçekleşir.

Misak-i Milli Kararları (28 Ocak 1920)

 • Mondros imzalandığı sırada işgal altında olmayan topraklar bölünmez bir bütündür.
  • Sınırlar kesin olarak çizilmiştir.
 • Hiçbir devlete hukuki ve ekonomik ayrıcalık verilemez.
  • Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır.
 • Güvenlik sağlandığı takdirde Boğazlar dünya ticaretine açık olacaktır.
 • Arap illerinin geleceği halk oylaması ile yapılacaktır.
 • Kars – Ardahan – Batum ve Barı Trakya’nın hukuki durumu halk oylaması ile ile belli olacaktır.
  • Çoğunluğun Türk olmasına olan güven duyulmuştur.
 • Azınlıkların hakları, komşu ülkelerde yaşayan Müslümanların hakları ile eşit olacaktır.
  • Uluslararası eşitlik.

Misak-i Milli kararları bir parlamento kararıdır ve temelleri Erzurum ve Sivas Kongreleri ile atılmıştır. Temel ilkesi ve özü TAM BAĞIMSIZLIK‘tır ve milli mücadelenin temel programıdır. Oy birliği ile ulusal bir AND (Yemin) olarak kabul edilmiştir.

Misak-i Milli Kararlarının Sonuçları

 • İtilaf Devletleri 16 Mart’ta İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir.
 • Bazı milletvekilleri tutuklanıp MALTA’ya sürgün edilmiştir.
 • Yeniden Damat Ferit hükümeti kurulmuştur.
 • Padişah meclisi süresiz olarak kapatır.

İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti’nin başkenti işgal edilmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti’nin FİİLEN sona ermesi anlamına gelmektedir. Ayrıca İstanbul’un işgali bir anlamda olumlu olmuştur. Çünkü Ankara tek merkez durumuna gelmiş, Anadolu halkının İstanbul Hükümetine güveni yok olmuş ve milli mücadeleye katılım artmıştır.

İstanbul’un İşgali Üzerine Temsil Heyeti’nin Yaptığı Çalışmalar

Ulukışla – Geyve demiryolları bombalanmış ve tahrip edilmiştir.

Anadolu’daki itilaf subayları, Malta esirlerine misilleme olarak tutuklanmıştır.

Ziraat ve osmanlı Bankaları ile Duyun-u Umumiye’nin Anadolu’daki mal varlıklarına el konulmuştur.

Ankara’da yeni bir meclisin açılması için çalışmalar başlamıştır.

Meclis-i Mebusan’a seçilmiş Ankara’ya gelebilenler de bu meclise katılabilecektir. (Ulus iradesinin devamlılığına verilmiştir.)

Seçime azınlıklar katılmayacaktır. (Ulusal meclis olması amaçlanmıştır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir