Tarih Biliminin Gelişim Aşamaları

Tarih Biliminin Gelişim Aşamaları Nelerdir?

Bilimler geçmişten günümüze kadar sürekli bir gelişim süreci izlemişler ve bunun sonucunda günümüzün bilgi ve kültür birikimi ortaya çıkmıştır.
Bu gelişim sürecinde tarih biliminin geçirdiği başlıca aşamalar şunlardır:

Hikayeci (Rivayetçi, Nakilci) Tarih
Tarih biliminin başlangıç dönemindeki tarihçilik anlayışıdır. Bu tarihçilik anlayışında olaylar hikaye yoluyla anlatılmış ve daha çok efsanelere yer verilmiştir. Yer
ve zaman genellikle belirtilmesine rağmen olaylarda olağanüstü varlıkların etkili olduğunu kabullenen bir anlayışa sahip olduğu için her zaman tutarlı bir neden
sonuç ilişkisi görülmeyebilir. M.Ö. 5. yüzyılda Heredot’un yazdığı “Historia” bu türün ilk örneğini oluşturmuştur.

Kronik Tarih
Olayları meydana geliş sırasına göre inceleyen tarih anlatım şeklidir. Hititlerin yıllıkları olan ”Anallar” ve Osmanlıdaki “Vakanüvist” tarihleri buna örnektir.

Öğretici (Pragmatik, Faydacı) Tarih
Olaylardan ve kişilerden dikkat çekici bir şekilde söz edilerek, tarihten ders alınması, üyesi olunan toplumun ahlak ve karakterinin geliştirilmesi, birlik ve beraberliğin
güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Daha çok olayların olumlu yönleri ve kahramanlık hikayeleri anlatılmıştır. Olayların ders alınabilecek başarısızlıklarla ilgili yönlerine değinilmediği için objektiflik tam olarak yakalanamamıştır.

Sosyal Tarih
Olayları siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ele alarak toplumların her türlü faaliyetlerini inceleyen tarih anlatım şeklidir. Olaylar duygusallıktan arındırılmış olarak
anlatılır, ayrıntılara inilmez.

Araştırmacı (Neden – Nasılcı, Bilimsel) Tarih
Olayların yer ve zamana göre neden sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesidir. Günümüzdeki bilimsel tarihçilik anlayışı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Olayda etkisi
olan bütün nedenler, günümüzdeki teknik gelişmelerden de yararlanılarak araştırılır. Herhangi bir tarih olayı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilmek, ancak bilimsel tarihçilikle mümkün olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir