Tarihin Başlaması Süreci ve Çağları

tarih-bilimine-giris

Tarih Bilimine Giriş

Tarih; toplumların geçmişteki yaşayış, kültür ve uygarlıklarını neden-sonuç ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bilinen tarih yazının bulunmasıyla başlamıştır.

Çok geniş bir alana sahip olan Tarih, geçmişteki hatalardan ders alarak geleceğe güvenle bakmamızı sağlar. Vatan, millet, bayrak ve aile sevgisini pekiştirir. Hoşgörüyü artırır.

Bir tarihçi;

  • Her bilim adamı gibi tarafsızlık ilkesine bağlı olmak zorundadır.
  • Geçmişteki konuları incelediğinden deney metodunu kullanamaz.
  • Olayları, geçtiği günün koşullarına göre değerlendirmelidir.
  • Olayların yer ve zamanını mutlaka belirtmelidir.
  • Bilgileri kesin belgelere dayandırmalıdır.

Tarih yazının icadına göre iki ana devreye ayrılır:

I) Tarih öncesi devirler;
Yontma taş devri, Cilalı taş devri, Bakır devri, Tunç devri ve Demir devridir.

II) Tarih çağları;
İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakıncağ’dır.
Tarih öncesi devirlerin adlandırılmasında kullanılan araç-gerecin niteliğine bakılmıştır. Bu devirlerin başlama ve bitiş süreleri bölgelere göre farklıdır.
Tarih çağları ise tüm insanlığı ilgilendiren evrensel nitelikli olaylara göre birbirinden ayrılır.

Örneğin; Yazının icadı, B.Roma’nın yakılması, İstanbul’un Fethi, Fransız İhtilali gibi…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir