Türklerin Anadolu İle İlk İlişkileri

Türklerin Anadolu İle İlk İlişkileri

 • Anadolu’ya sırası ile İskitler, Avrupa Hunları ve Sibirler akın düzenlemiştir.
 • Abbasiler döneminde, Bizans sınırında görev yapan Türk komutanlar Anadolu’ya akınlar düzenlemiştir.
 • Anadolu’nun yurt edinilmesi için ilk düzenli akınlar Büyük Selçuklu zamanında çağrı bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

Anadolu’nun Türkleşmesinde Önemli Olan Savaşlar

Pasinler Savaşı (1048)

Anadolu’nun keşfedilip tanınmasında önemlidir.

Malazgirt Savaşı (1071)

Anadolu Türk yurdu olmaya başlamıştır.

Anadolu’da ilk Türk beyliklerinin kurulmasına ortam oluşturmuştur.

Miryakefalon Savaşı (1176)

Anadolu’nun Türk yurdu olması kesinleşmiştir.

İlk Türk Beylikleri

Danişmentliler

 • Amasya, Sivas, Tokat civarında kurulmuştur.
 • Haçlılar ve Bizans’a karşı mücadele etmişlerdir.
 • Anadolu’daki ilk medrese olan YAĞIBASAN Medresesi’ni inşa etmişlerdir. (Niksar’da)

Saltuklular

 • Erzurum ve çevresinde kurulmuşlardır.
 • Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.

Mengücekliler

 • Erzincan ve Divriği kolları vardır.
 • UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası onlara aittir.

Artuklular

 • Hasankeyf, Mardin, Diyarbakır civarında kurulmuşlardır.
 • Malabadi Köprüsü ve Mardin Ulu Camisi onlara aittir.

Çaka Beyliği

 • İzmir’de kurulmuştur.
 • İlk Türk denizcisi ÇAKABEY‘dir.

II. Beylikler Dönemi

Karesioğulları

 • Osmanlı’ya katılan ilk beyliktir.
 • Osmanlı donanmasının temelleri, Karesi donanmasına dayanır.

Karamanoğulları

 • Konya ve Karaman’da kurulmuştur.
 • Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanı ile Türkçeyi resmi dil olarak kullanmışlardır.
 • Konya merkezli kuruldukları için kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti‘nin varisi kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı, Osmanlı ile en çok mücadele eden beyliktir.

Germiyanoğlulları

 • Kütahya ve çevresinde.

Hamitoğulları

 • Isparta ve çevresinde.

Menteşeoğulları

 • Muğla ve çevresinde.

Candaoğulları

 • Kastamonu, Sinop ve çevresinde.

Saruhanoğulları

 • Manisa ve çevresinde.

Aydınoğulları

 • İzmir ve çevresinde.

Dulkadiroğulları

 • Maraş ve çevresi.
 • Osmanlı’ya katılan son beyliktir.

Bu beyliklerden Karesioğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Candaroğulları denizci beyliklerdir.

Haçlı Sefeleri

XI- XIII. yüzyıllar arasında Avrupa Hristiyan dünyasının, İslam Coğrafyasına yapmış olduğu 8 büyük seferdir.

Nedenleri

 • Doğunun zenginliğine ulaşma ve ele geçirme isteği.
 • Kudüs’ü Müslümanlardan geri alma isteği.
 • Türklerin Batı yönündeki ilerleyişini durdurmak.

Sonuçları

 • İslam coğrafyası ve şehirleri tahrip olmuştur.
 • Katolik kilisesine olan güven azalmıştır.
 • Feodalite zayıflamıştır.
 • IV. Haçlı Seferi sonrası Katolik – Ortodoks ayrımı keskinleşmiştir.
 • Kağıt, pusula, barut ve baskı tekniği Avrupalılardan öğrenilmesine neden olmuştur.
 • Haçlılar ile en çok mücadeleyi Türkler verdiği için, Türklerin İslam dünyasındaki önemi artmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir